ویرتا

از روى عمد احرام نبندد تا وقت براى انجام عمره تمتع ضيق شود | ویرتا

۲۰ مهر ۱۳۹۶

۲۳۷- اگر كسى از روى عمد و بى‏ جهت، احرام نبندد تا وقت براى انجام عمره تمتع ضيق شود، بنابر احتياط واجب بايد حج افراد بجا آورد و پس از آن عمره مفرده انجام دهد و در سال ديگر حج را اعاده كند.[۱]

 

[۱] ( ۱)- مراجعه شود به مسأله ۳۱۶٫

آية اللَّه سيستانى: حكم آن مانند مسأله ۲۲۰ است و در اين صورت حج بر او مستقر است و بايد در آينده انجام دهد.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا