بى ميلى جنسى

پرسش ۲۵ .  دخترى هستم جوان و على رغم داشتن خوهستگاران زياد ولى از نظر جنسى دچار بى ميلى و ترس هستم و هيچ احساس نياز به ازدواج ندارم. ولى مشغله خوهستگاران برايم مشكل ساز انجام گرفته هست كه به صورت حتم شرايط معقولى هم دارند. براى مقابله با اين احساس بايد چه كار كرد؟ و آيا با چنين شرايطى مى توان ازدواج نكرد كه حتى ترس از به گناه افتادن هم برايم بسيار كم هست چون دائما مشغولم (و درس مى خوانم) لطفا مرا از نظر اعتقادى توجيه نكنيد بلكه راه حل عملى ارائه كنيد.

 

در اين كه براى تشويق به ازدواج، خداوند لذتى را در تماس هاى جنسى قرار داده هست شكى نيست ولى كشف اين لذت هم چون كشف ساير هستعدادهاى بشر وابسته به اين هست كه فرد با چنين موضوعى مواجه شود، به صورت حتم ميزان و سطح اين مواجه انجام گرفتن مختلف و متفاوت هست.

 

برخى ممكن هست با ديدن يك صحنه از ارتباط ابتدايى با اين پديده آشنا شوند و برخى ديگر با ديدن يك تصوير در خواب يا بيدارى و گروه ديگر نيز با تماس عينى قبل و يا بعد از ازدواج ولى به هر حال اين نوع نگرش برخوردها گذشته از جنبه ارزشى آن نخستين گرايش ها را در شخص به وجود مى آورد و چون پتانسيل گرايش به موضوعات جنسى در نهاد انسان وجود دارد.

 

سرآغاز يك احساس نياز مى شود. بنابراين احتمالا عدم گرايش شما به اين موضوع به دليل ضعف شناخت شما از اين پديده باانجام گرفت و يا به دليل ترس و يا سابقه ذهنى ناخوشايند باانجام گرفت. اما بدانيد پس از كشف اين هستعداد خدا دادى، نگرشى متفاوت از نگرش  فعلى خواهيد داشت مگر اين كه واقعا در پشت اين ميل مشكل ديگرى چون ضعف غدد جنسى در ترشح مواد لازم براى تحريك جنسى داشته باشيد كه اين احتمال بسيار اندك هست. لذا بعد از ازدواج خود به خود اين حالت از بين مى رود و شما نبايد اين روحيه را در خود تلقين نماييد احتمال ترس از ازدواج و همبسترى و مانند آن نيز احتمالاً ناشى از هشدارات نادرست و باورهايى هست كه ديگران در شما به وجود آورده اند.

 

در اين زمينه نیکو هست بدانيد خانوم و شوهر موجب آرامش يكديگرند، نه موجب ترس و دلهره زيرا نيازهاى جنسى همديگر را تأمين مى كنند و نيازهاى عاطفى يكديگر را پاسخ مى دهند و قرار گرفتن خانوم و آقا در قالب ازدواج صحيح نه تنها نگرانى ندارد بلكه تقريبا همه خانوم و آقاها به صورت فطرى خواهان آن هستند و دوست دارند در سن بعد از بلوغ با يكديگر خانومدگى كنند. بنابراين سعى كنيد باورها و تفكر منطقى را در خود تقويت كنيد و بدون دليل در ذهن خودتان خيال بافى نكنيد.

 

  • منبع: ویرتا برگرفته از پرسمان، کتاب پرسش و پاسخ خوهستگارى .

حتما بخوانيد

ویژه نامه مشاوره و خانومدگی دینی

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘