ویرتا

اروپا رکورددار افزایش خشونت علیه گروه‌های مذهبی در سال ۲۰۱۵

۳۱ فروردین ۱۳۹۶


صدای شیعه: مطالعه مرکز پژوهش های پیو بر موضوع محدودیت های مذهبی در جهان نشان می دهد که دولت های ۳۸ کشور اروپایی (۸۴ درصد) در سال ۲۰۱۵ آزار و اذیت محدود یا گسترده بر گروه های مذهبی داخل مرز خود روا داشته اند به طوریکه از این میان دولت های ۲۴ کشور اروپایی (۵۳ درصد) به نوعی از زور و اجبار علیه گروه های مذهبی استفاده کرده اند.


افزایش خشونت و آزار گروه های مذهبی در اروپا در طی سال ۲۰۱۵ در حالی اتفاق افتاد که در این سال رکورد درخواست ۱٫۳ میلیون مهاجر برای پناهجویی در این قاره  شکسته شد. بیش از نیمی از این پناهجویان از کشورهای مسلمان همچون سوریه، افغانستان و عراق آمده بودند. درحالیکه بسیاری از اقدامات دولت ها ناشی از تنش های بلندمدت مابین جوامع مذهبی و دولت های اروپایی بود، اقدامات برخی نیز بر این جمعیت تازه رسیده متمرکز شد.


علاوه بر ثبت رکورد بیشترین افزایش در آزار دولتی و استفاده از زور علیه گروه های مذهبی، اروپا همچنین دومین منطقه ایست که بیشترین ارتکاب به این اقدامات را داشته است (۸۹ درصد). تنها در خاورمیانه و شمال آفریقا (۹۵ درصد) این اقدامات از اروپا بیشتر بوده است. کشورهای واقع در آفریقای جنوب صحرا، کشورهای  آمریکایی و آسیای حوزه اقیانوس آرام، کمترین سهم از آزار دولتی و استفاده از زور علیه گروه های مذهبی را داشته اند، گرچه در هر یک از این مناطق نیز از هر ده کشور بیش از ۷ کشور گونه ای از این محدودیت های دولتی را اعمال کرده اند.


در این بررسی منظور از آزار و اذیت دولتی، قانون شکنی دولت علیه یک گروه مذهبی یا یک شخص به دلیل هویت مذهبی آنهاست. این آزار و اذیت می تواند شامل تهدید فیزیکی، جدا کردن مردم از هم با هدف سخت شدن زندگی یا انجام آداب مذهبی یا اظهارنظرهای منفی در معرض افکار عمومی باشد که از سوی دولت یا مقامات دولتی انجام می شود. استفاده از زور و اجبار دولتی می تواند شامل اقدامات یا سیاست هایی باشد که منجر به آسیب دارایی های شخصی یا مذهبی، دستگیری و بازداشت، جابه جا کردن، تهاجم یا مرگ می شود.


در مجموع ۳۲دولت اروپایی (۷۱ درصد) در طی سال ۲۰۱۵ موجب آزار مسلمانان شده اند که این عدد در سال قبل از آن ۲۷ دولت (۶۰ درصد) بود. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین سهم کشورهایی را در بردارند که مسلمانان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند (۷۵ درصد). در این منطقه نیز سهم دولت های آزاردهنده مسلمانان نسبت به سال ۲۰۱۴  ده درصد افزایش داشته است.


منبع: مهر

انتهای پیام