ویرتا

اثرات رعایت حق تلاوت

۱۵ آبان ۱۳۹۶

مؤمن حقیقی وقتی دست به گناه می‌برد، در دلش شور به‌پا می‌شود و دیگر انجام نمی‌دهد. قرآن این توانمندی را دارد که وقتی آیات خوانده می‌شود بر ایمان مؤمن افزوده می‌شود. اگر آدم حق تلاوت را ادا کند خشوع، افتادگی و بکاء می‌آورد. قاری در برابر قرآن خودش رو نبیند، عزمت قرآن را ببیند. او را در برابر عظمتی قرار دادند که در مقابلش ذره‌ای نیستم.