ویرتا

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

گروه اقتصاد: موسوی‌لارگانی اظهار کرد: : به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.