ویرتا

آنچه امام صادق (ع) از جوانان می خواهد (عکس نوشته)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

 

 

امام صادق عليه السلام  لَستُ اُحِبُّ أن أرَى الشّابَّ مِنكُم إلاّ غادِيا في حالَينِ : إمّا عالِما أومُتَعَلِّما دوست ندارم جوانی از شما را جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا در جستجوی دانش امالی طوسی ص303

امام صادق عليه السلام 

لَستُ اُحِبُّ أن أرَى الشّابَّ مِنكُم إلاّ غادِيا في حالَينِ : إمّا عالِما أومُتَعَلِّما

دوست ندارم جوانی از شما را جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا در جستجوی دانش

امالی طوسی ص۳۰۳